Корисні посилання

 • Нормативно-правова база в умовах воєнного стану в Україні
 • Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
 • Лист МОН № 1/3370-22 від 06.03.2022 «Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання».
 • Лист МОН № 1/3454-22 від 15.03.2022 «Про перенесення атестації
  педагогічних працівників у 2022 році».
 • Лист МОН №1/3475-22 від 17.03.2022 «Про зарахування до закладів
  дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»
 • Лист МОН №1/3593-22 від 22.03.2022 «Про здійснення публічних
  закупівель та обслуговування в органах Казначейства в умовах воєнного стану».
 • Лист МОН №1/3556-22 від 19.03.2022 «Закладам освіти, установам, які вимушені змінити місце розташування у зв’язку з проведенням в місцях їх розташування бойових дій або тимчасовою окупацією території України, необхідно перейти на обслуговування до органів казначейства за новою адресою розташування».
 • Лист МОН № 1/3737-22 від 29.03. 2022 «Про забезпечення психологічногосупроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».
 • Лист МОН №1/9-766 від 12.12.2019 «Щодо комунікації з дітьми
  дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»
 • ********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Міністерство освіти і науки: http://www.mon.gov.ua

Вікіпедія – вільна енциклопедія: http://uk.wikipedia.org

Безпека дітей в Інтернет: http://www.onlandia.org.ua

Онлайн карти світу: http://maps.google.com

Музеї України: фото, статті: http://prostir.museum
Острів знань: http://ostriv.in.ua/
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради wym-1320822573626
Освіта: http://osvita.ua/
Нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти

І.Базові.
1.Закон “Про освіту”, затверджений 05.09.2017 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380).
2. Закон “Про дошкільну освіту”, (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259), зі змінамита доповеннями.
3.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція). Переглянути
4.Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142).
5.Конвенція про права дитини.
6. Конституція України.
7. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002).
8. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. №439.
9. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
ІІ. Установчі документи
1. Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305.
2. Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 257).
3.Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010).
ІІІ. Атестація
1.Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.05.2012 р. №1/9-363).
2. Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. №930.
ІV. Діловодство
1. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.(наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5.
2. Примірна інструкція з діловодства у ДНЗ (наказ Міністерства освіти і науки від 01.10.2012р. №1059)
V.Медичне обслуговування
1.Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496).
2. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826
3.Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ від 24.03.2016 р. №234)
VI. Методичний кабінет
1.Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (№1070 від 09.11.2010).
VII. Обладнання
1. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 р. №509.